Kancelaria - Nasz Zespół

adwokat praga warszawa

Rafał Mąka

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskałem tytuł adwokata. Posiadam wieloletnie doświadczenie, które nabywałem pracując w sądzie i renomowanych kancelariach adwokackich. Zdobyte doświadczenie gwarantuje świadczenie przeze mnie usług na najwyższym poziomie zawodowym. W swojej działalności koncentruje się na prawie karnym, cywilnym, z uwzględnieniem prawa rodzinnego oraz w prawie administracyjnym.

adwokat rozwody

Marta Pachlińska

Adwokat Marta Pachlińska jest wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu 5-letnich studiów magisterskich, rozpoczęła 3-letnią aplikację adwokacką i niezwłocznie po jej zakończeniu zdała egzamin adwokacki przy Ministrze Sprawiedliwości. W 2015 roku zajęła I miejsce w Izbowym Konkursie Krasomówczym przeprowadzonym w Izbie Adwokackiej w Warszawie, a od 2017 roku jest członkiem Sekcji Prawa Rodzinnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Marta Pachlińska swoje zawodowe doświadczenie zdobywała w sądach, prokuraturach, kancelariach adwokackich i w Klinice Prawa działającej przy Uniwersytecie Warszawskim.