Wysokość honorarium za prowadzenie spraw

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem.

Istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenie w systemie ryczałtowym lub godzinowym, które będzie uzależnione od poświęconego czasu pracy Kancelarii na wykonanie danego zadania, którego długości nie można z góry oszacować.

Aby dowiedzieć się ile może kosztować prowadzenie danej sprawy, prosimy o kontakt, telefonicznie względnie e-mailowo lub bezpośrednio z prawnikiem.