Oferta Kancelarii Prawniczej

Spory sądowe i zastępstwo procesowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentowania swoich Klientów w sporach sądowych i pozasądowych, w tym również w sporach z organami administracji publicznej. Zakresem działania Kancelarii objęte są spory sądowe z zakresu: prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego oraz spadkowego, prawa spółek, prawa handlowego i gospodarczego.

Prawo rodzinne - rozwody/podział majątku

Kancelaria bierze czynny udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego, reprezentując swoich Klientów w tak ważnej dla nich sferze życiowej jaką są ich stosunki osobiste i majątkowe związane z założeniem rodziny oraz posiadaniem dzieci. Nie bez znaczenia jest fakt, że tego typu sprawy wymagają od adwokata szczególnej wrażliwości, a jednocześnie stanowczości przy uwzględnianiu interesów Klienta. W zakresie usług z prawa rodzinnego świadczonych przez naszą kancelarie znajdują się: rozwody, separacje, wspólność i rozdzielność małżeńska, ustalenie i zaprzeczenia ojcostwa, alimenty, władza rodzicielska, opieka i kuratela.

Czytaj więcej

Sprawy karne

Kancelaria Adwokacka zapewnia swoim klientom w pełni profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania karnego. Powierzając sprawę Kancelarii klient może liczyć na pełną dyskrecję i profesjonalizm połączony z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących regulacji prawnych. Z punktu widzenia Klienta niezbędne jest odpowiednie przygotowanie linii obrony już na najwcześniejszym etapie postępowania, tak aby uniknąć popełnienia błędów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na treść dalszych rozstrzygnięć w sprawie.

Czytaj więcej

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest wyjątkowo szeroką gałęzią prawa. Obejmuje stosunki majątkowe, dotyczące praw rzeczowych oraz praw związanych z zobowiązaniami, a więc dotyczące roszczeń wynikających z umów cywilno-prawnych oraz z czynów niedozwolonych. Szeroko rozumiane prawo cywilne obejmuje też : sprawy spadkowe, sprawy mieszkaniowe, sprawy odszkodowawcze, upadłość konsumencka.Czytaj więcej