Odszkodowanie za wypadek

zaprzecznie ojcostwa

Osoba, która w wyniku wypadku np. samochodowego lub w pracy doznała uszkodzenia ciała może ubiegać się od sprawcy lub od ubezpieczyciela (jeżeli sprawca był ubezpieczony) zadośćuczynienia oraz odszkodowania.

Na wysokość odszkodowania składają się wszelkie poniesione przez poszkodowanego koszty leczenia. Natomiast jeżeli chodzi o zadośćuczynienie to jego celem jest tzw. kompensacja, czyli naprawienie krzywdy. Zadośćuczynienie ma stanowić pewnego rodzaju złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego, które odniósł na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem zindywidualizowanym i jego wysokość jest zależna od wielu czynników. Przy ustalaniu zadośćuczynienia bierze się pod uwagę m.in. długotrwałość leczenia, rozmiary szkody, duże cierpienia fizyczne poszkodowanego. Im większa krzywda poszkodowanego tym wyższe powinno być zadośćuczynienie.