Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

zaprzecznie ojcostwa

Jednym ze sposobów wyjścia wspólnika ze spółki z o.o. lub wstąpienia nowego wspólnika do spółki jest zbycie udziałów sp. z o.o. Możliwa jest również sytuacja, w której wspólnik może zbyć tylko część swoich udziałów.

Umowa zbycia udziałów dla swojej ważności musi zostać zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Przed zawarciem umowy sprzedaży udziałów należy sprawdzić w umowie spółki czy nie zostały wprowadzone w niej zapisy ograniczające zbycie udziałów.

Najczęstszym ograniczeniem jest wprowadzony w umowie spółki zapis, że sprzedaż udziałów wymaga zgody spółki. Innymi często występującymi ograniczeniami w umowach spółki są ustanowione prawa pierwszeństwa lub pierwokupu udziałów. W sytuacji, gdy brak jest ograniczeń w umowie spółki do sprzedaży udziałów wystarczy zawarcie umowy sprzedaży udziałów w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami. Następnie należy pamiętać o poinformowaniu spółki o sprzedaży i nabyciu udziałów oraz wystąpieniu przez spółkę ze stosownymi wnioskami do KRS celem dokonania w nim zmian.