Zniesławienie/pomówienie

znieslawienie

Przestępstwo zniesławienia zostało uregulowane w art. 212 k.k. Przedmiotem ochrony jest cześć, godność człowieka. Istotą zniesławienia jest pomawianie. Pomówienie może być zrealizowane ustnie, pisemnie oraz m.in. za pomocą druku, rysunku, przy użyciu technicznych środków przekazu informacji.

Pomówienie musi odnosić się do postępowania (np. prowadzenie niemoralnego trybu życia) lub właściwości (np. alkoholizm, narkomania), które mogą poniżyć daną osobę w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Zniesławienie jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego.