Warunkowe przedterminowe zwolnienie

warunkowe zwolnienie

Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności może się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary. Warunkowe zwolnienie może nastąpić po odbyciu co najmniej połowy kary, natomiast do osób skazanych w warunkach art. 64 § 1 k.k. można zwolnić po odbyciu co najmniej 2/3 kary, a w warunkach 64 § 2 k.k. po odbyciu co najmniej 3/4 kary. Rozpoznając wniosek o warunkowe zwolnienie Sąd bada czy:

  • 1. Postawa, właściwości i warunki osobiste
  • 2. Okoliczności popełnienia przestępstwa
  • 3. Zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary - uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonych środków karnych oraz będzie przestrzegał porządku prawnego.

W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który wynosi od 2 do 5 lat. W tym czasie osoba musi przestrzegać nałożonych na nią obowiązków, gdyż istnieje ryzyko odwołania przez sąd warunkowego zwolnienia. Opłata od wniosku wynosi 45 zł