Alimenty na rozwiedzionego małżonka

alimenty rozwód

Sąd orzekając rozwód może na wniosek strony zasądzić alimenty od jednego z byłych małżonków na rzecz drugiego. Ważną rolę odgrywa ustalenie winy małżonka. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Natomiast jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Zatem małżonek, który nie został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia może od drugiego małżonka żądać alimentów tylko wtedy, gdy znajduje się w niedostatku tj. nie ma faktycznych możliwości zarobkowych i majątkowych, aby zaspokoić swoje podstawowe i usprawiedliwione potrzeby. Jeżeli małżonek został uznany wyłącznie winnym rozkładu pożycia może żądać alimentów, jeżeli udowodni, że pogorszyła się jego sytuacja majątkowa na skutek orzeczonego rozwodu.