Opieka naprzemienna

opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna polega na sprawowaniu opieki nad dzieckiem po rozstaniu się rodziców w sposób naprzemienny u jednego i drugiego rodzica przez określony okres. Opieka naprzemienna nie jest ściśle uregulowana w polskim ustawodawstwie i wywodzi się w głównej mierze z praktyki sądowej.

Sądy bardzo rzadko orzekają opiekę naprzemienną nad dzieckiem. Do orzeczenia takiej opieki konieczne jest zgodne porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów, rodzice muszą dawać gwarancję stałej współpracy we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, ponadto opieka naprzemienna musi być zgodna z dobrem dziecka.