Podwyższenie alimentów

podwyższenie alimentów

W razie istotnej zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (art. 138 k.r.o.) Powyższy przepis pozwala na wystąpienie z pozwem o podwyższenie ustalonych już wcześniej alimentów, jeżeli od dnia ich ustalenia doszło do jakiejś istotnej zmiany, która może wpływać na zakres obowiązku alimentacyjnego. Zmianą uzasadniającą żądanie podwyższenia alimentów jest:

  • 1. Znalezienie lepiej płatnej pracy przez zobowiązanego;
  • 2. Znaczne powiększenie się majątku zobowiązanego (np. w wyniku otrzymania znacznego spadku);
  • 3. Zwiększenie potrzeb uprawnionego do alimentów (np. podjęcie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych przez dziecko).

Rozpoznając sprawę o podwyższenie alimentów Sąd porównuje moment początkowy, czyli moment w którym została ustalona wysokość obowiązku alimentacyjnego oraz moment końcowy, czyli dzień na który Sąd orzeka w przedmiocie podwyższenia alimentów. Jeżeli w tym czasie znacznie zwiększyły się potrzeby uprawnionego do alimentów lub polepszyły się możliwości majątkowe zobowiązanego, żądanie podwyższenia alimentów może okazać się zasadne.