Separacja a rozwód

zaprzecznie ojcostwa

Małżonkowie pomiędzy, którymi doszło do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego mogą wystąpić do sądu z pozwem o separację.

Pomiędzy separacją a rozwodem występuje kilka różnic:

  • 1. Małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy, natomiast obowiązek ten nie ciąży na małżonkach w przypadku orzeczenia rozwodu,
  • 2. Po orzeczeniu separacji małżonkowie nie mogą powrócić do nazwiska, jakie nosili przed zawarciem małżeństwa,
  • 3. Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa.

Jeżeli chodzi o podobieństwa to:

  • 1. Po orzeczeniu separacji i rozwodu ustaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa małżeńska,
  • 2. Po orzeczeniu separacji małżonkowie nie mogą powrócić do nazwiska, jakie nosili przed zawarciem małżeństwa,
  • 3. Separacja podobnie jak rozwód wywołuje skutki w prawie spadkowym – małżonek pozostający w separacji nie jest powołany z ustawy do spadku po zmarłym małżonku,
  • 4. W wyroku rozwodowym oraz ustanawiającym separację sąd orzeka o alimentach na rzecz drugiego małżonka, alimentach na dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Może również orzec, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia.