Zaprzeczenie ojcostwa

zaprzecznie ojcostwa

Domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia. Zdarza się jednak, że matka dziecka pozostając w związku małżeńskim może urodzić dziecko innego mężczyzny. W takiej sytuacji, aby ojciec biologiczny został wpisany do aktu stanu cywilnego jako ojciec dziecka konieczne jest wystąpienie do sądu z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa. Z takim powództwem może wystąpić:

  • 1. Mąż matki w terminie jednego roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi;
  • 2. Matka dziecka w terminie jednego roku od dnia, w którym dowiedziała się, że dziecko od jej męża nie pochodzi;
  • 3. Dziecko po osiągnięciu pełnoletniości w terminie jednego roku od dnia, w którym dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki;
  • 4. Prokurator.

W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa należy udowodnić, że mąż matki nie jest biologicznym ojcem dziecka. Udowodnić można to na wiele sposobów, ale najpewniejszym dowodem będzie badanie DNA.