Prawo cywilne

Sprzedaż udziałów w spółce

Jednym ze sposobów wyjścia wspólnika ze spółki z o.o. lub wstąpienia nowego wspólnika do spółki jest zbycie udziałów sp. z o.o. Możliwa jest również sytuacja, w której wspólnik może zbyć tylko część swoich udziałów.... Czytaj więcej

Odszkodowanie za wypadek

Osoba, która w wyniku wypadku np. samochodowego lub w pracy doznała uszkodzenia ciała może ubiegać się od sprawcy lub od ubezpieczyciela (jeżeli sprawca był ubezpieczony) zadośćuczynienia oraz odszkodowania.... Czytaj więcej

Narusznie dóbr osobistych

Za dobra osobiste uważa się wartości o charakterze niemajątkowym, wiążącymi się z osobowością człowieka, uznanymi powszechnie w społeczeństwie... Czytaj więcej

Dział spadku i stwierdzenie nabycia spadku

Wezwanie do zapłaty

Mobbing

Umowa dożywocia

Zachowek

Jeżeli członek Twojej rodziny przebywa w domu pomocy społecznej